Inwazja hoteli w Polsce
Jak zauważają eksperci Walter Herz, w Polsce nieustannie rośnie popyt na usługi hotelowe, zarówno ze strony turystów, jak i klientów biznesowych.
Czytaj więcej...
Rekordowy wzrost w turystyce
Liczba międzynarodowych podróży w 2017 roku osiągnęła rekordową wysokość 1,32 mld, czyli o 7 proc. więcej niż w 2016.
Czytaj więcej...
Nowe tanie połączenie do Włoch
WizzAir ogłosił dziś uruchomienie nowego połączenia z Wrocławia do włoskiego Bari. Zacznie ono działać 31 marca.
Czytaj więcej...
Dubaj: najwyższy hotel świata
W pierwszym kwartale tego roku w Dubaju otworzy swe podwoje Hotel Gevora, który, w momencie otwarcia będzie najwyższym budynkiem hotelowym na świecie, mierzącym 356 metrów.
Czytaj więcej...
Ile wiesz o zimowej Słowacji?
Zapraszamy do wspólnej zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy o Słowacji w quizie Waszej Turystyki i Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce. Do wygrania 18 karnetów narciarskich na słowackich stokach
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Inwazja hoteli w Polsce
  • Rekordowy wzrost w turystyce
  • Nowe tanie połączenie do Włoch
  • Dubaj: najwyższy hotel świata
  • Ile wiesz o zimowej Słowacji?

Reklama

Reklama

Reklama

piątek, 23 wrzesień 2016 13:09

Nowi Ambasadorowie Kongresów Polskich

Napisane przez MG
Gala w Łodzi Gala w Łodzi archiwum POT

Grono Ambasadorów Kongresów Polskich powiększyło się w tym roku o 20 nowych, wybitnych osobistości reprezentujących środowisko naukowe.

Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało ponad 200 osób. Program Ambasadorów Kongresów realizowany jest wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i ma na celu wyróżnienie w sposób szczególny osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują coraz to nowe kongresy dla Polski. Reprezentując nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych Ambasadorowie Kongresów wykorzystują swoje szerokie i znaczące kontakty do promocji naszego kraju, jego kultury a także zdobyczy naukowych.
W tym roku miastem goszczącym galę, podczas, której wybitni naukowcy pozyskujący znaczące wydarzenia dla polskiego przemysłu spotkań otrzymują tytuł Ambasadora Kongresów Polskich była Łódź.

Ambasadorowie Kongresów Polskich w 2016 r.

1. Wojciech Cetnarski, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
3. Dr hab. n. med. Jacek Durmała, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra i Klinika Rehabilitacji
4. Dr n. med. Piotr Gajewski, redaktor naczelny miesięcznika „Medycyna Praktyczna”
5. Dr n. wet. Jerzy Gawor, Klinika Weterynaryjna Arka, Kraków
6. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Andrzej Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra
hab. med. Aleksandra Szczygła
7. Dr hab. inż. Roman Kaszyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie
8. Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Sterowania i
Systemów Informatycznych
9. Dr hab. Oskar Kowalewski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów
Elektronicznych
11. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w
Warszawie
12. Dr Karol Marciniak, Polska Izba Nasienna
13. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
14. Prof. dr hab. inż. Lech Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
15. Radosław Ratajszczak, ZOO Wrocław Sp. z.o.o
16. Dr hab. Ewa Satalecka, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
17. Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
18. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
19. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Klinika
Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedra Pediatrii Wydział Lekarski Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
20. Piotr Stępniewski, Fundacja Polonia / Instytut Kooperacji