Neckermann otwiera sezon
Do Maso Corto we Włoszech przyjechało 200 klientów i agentów biura Neckermann Podróże. Wszyscy czekają na przyjazd Adama Małysza.
Czytaj więcej...
Zmiana rzecznika Rainbow
Obowiązki PR w Rainbow przejmie Emilia Bratkowska.
Czytaj więcej...
PIT chwilowo bez rzecznika
Z funkcji rzecznika prasowego Polskiej Izby Turystyki zrezygnowała Marzena Markowska
Czytaj więcej...
ETI: będziemy nr 1 w Polsce
Cel jest oczywisty, chcemy być największym touroperatorem w Polsce pod względem turystów wysyłanych do Egiptu
Czytaj więcej...
Dubaj romantycznie
Wskażemy Ci, gdzie warto oświadczyć się, wziąć ślub czy przeżyć niezapomniany miesiąc miodowy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Neckermann otwiera sezon
  • Zmiana rzecznika Rainbow
  • PIT chwilowo bez rzecznika
  • ETI: będziemy nr 1 w Polsce
  • Dubaj romantycznie

Reklama

Reklama

Reklama

poniedziałek, 19 wrzesień 2016 13:39

MSiT konsultuje rozporządzenia o TFG

Napisane przez AG

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

MSiT rozesłało cztery projekty:
1) w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
2) w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
3) w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
4) w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
wraz z elektronicznymi wersjami (w pdf) ww. projektów rozporządzeń, uzasadnień do rozporządzeń i Ocen Skutków Regulacji.

Przypomnijmy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1334).
Przepisy dotyczące utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako rachunku prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz objęcia ochroną Funduszu klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych weszły w życie 9 września 2016 r.
Pozostałe przepisy ustawy, w szczególności dotyczące obowiązków nałożonych na organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie terminowego odprowadzania składek do funduszu oraz prowadzenia wykazu umów zawartych z klientami, wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji, tj. z dniem 26 listopada 2016 r.