Inwazja hoteli w Polsce
Jak zauważają eksperci Walter Herz, w Polsce nieustannie rośnie popyt na usługi hotelowe, zarówno ze strony turystów, jak i klientów biznesowych.
Czytaj więcej...
Rekordowy wzrost w turystyce
Liczba międzynarodowych podróży w 2017 roku osiągnęła rekordową wysokość 1,32 mld, czyli o 7 proc. więcej niż w 2016.
Czytaj więcej...
Nowe tanie połączenie do Włoch
WizzAir ogłosił dziś uruchomienie nowego połączenia z Wrocławia do włoskiego Bari. Zacznie ono działać 31 marca.
Czytaj więcej...
Dubaj: najwyższy hotel świata
W pierwszym kwartale tego roku w Dubaju otworzy swe podwoje Hotel Gevora, który, w momencie otwarcia będzie najwyższym budynkiem hotelowym na świecie, mierzącym 356 metrów.
Czytaj więcej...
Ile wiesz o zimowej Słowacji?
Zapraszamy do wspólnej zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy o Słowacji w quizie Waszej Turystyki i Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce. Do wygrania 18 karnetów narciarskich na słowackich stokach
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Inwazja hoteli w Polsce
  • Rekordowy wzrost w turystyce
  • Nowe tanie połączenie do Włoch
  • Dubaj: najwyższy hotel świata
  • Ile wiesz o zimowej Słowacji?

Reklama

Reklama

Reklama

niedziela, 26 styczeń 2014 23:26

Turystyka ostatnim priorytetem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Napisane przez AG
Minister sportu i turystyki, Andrzej Biernat Minister sportu i turystyki, Andrzej Biernat archiwum MSiT

Wspomniany priorytet szósty nosi tytuł: "Wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki".

Na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, które odbyło się 23 . informację na temat planów działalności Ministerstwa Sportu i Turystyki w najbliższych latach przedstawili: minister sportu i turystyki - Andrzej Biernat oraz podsekretarz stanu w resorcie - Tomasz Półgrabski.
Sześć priorytetów na najbliższe dwa lata ogłosił nowy minister, Andrzej Biernat. Pierwsze pięć dotyczą rozwoju sportu, zarówno wyczynowego, jak i masowego. na szóstym ostatnim miejscu znalazła się turystyka.

Minister powiedział m.in.: Wzrasta znaczenie turystyki w tworzeniu PKB w Polsce. W 2012 r. wyniosło ono 6 proc., a wydatki w gospodarce turystycznej były szacowane na 96,4 mld zł. Dodatkowo turystyka aktywizuje inne sektory gospodarki poprzez wydatki pośrednie i wpływa na wzrost zatrudnienia. Szacuje się, iż jedno miejsce pracy w sektorze turystycznym tworzy 3-4 miejsca pracy w branżach okołoturystycznych – podsumował Minister Sportu i Turystyki. Efekt Euro 2012 to wzrost polskiej marki. W 2012 i 2013 r. Polska odnotowała najwyższy wzrost marki międzynarodowej spośród 100 badanych krajów. To wzrost o 75 proc. Dzięki temu Polska awansowała do pierwszej 20. państw o najbardziej wartościowej marce. Zależy nam na zwiększeniu znaczenia turystyki w gospodarce. Turystyka skorzysta z unijnych funduszy: została wpisana w czterech programach operacyjnych na lata 2014-20. Polska Organizacja Turystyczna wyda w tym roku kilkadziesiąt milionów złotych na promocję w Europie i Azji... Ustawa o funduszu gwarancyjnym, trzecim filarze zabezpieczającym turystów, jest gotowa i czeka na decyzję komitetu stałego rady ministrów. Na ukończeniu są prace nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych.

Wspomniany priorytet szósty nosi tytuł: "Wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki". Jego podpunkty brzmią:
- wzmocnienie turystycznego wizerunku Polski
- efekt euro 2012 - wzrost marki Polska
- program rozwoju turystyki do roku 2020
- turystyka w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Co oznacza deklaracja priorytetu, jak przebiegać będą ewentualne działania ukryte pod hasłami, będziemy ocenić w najbliższych miesiącach. Problemów do rozwiązania w turystyce jest sporo, nie wystarczy więc życzyć sobie, że będzie to poważna gałąź gospodarki przynosząca do budżetu coraz więcej pieniędzy. Trzeba tej gałęzi pomóc w rozwoju. Do tematu na pewno wrócimy.