Inwazja hoteli w Polsce
Jak zauważają eksperci Walter Herz, w Polsce nieustannie rośnie popyt na usługi hotelowe, zarówno ze strony turystów, jak i klientów biznesowych.
Czytaj więcej...
Rekordowy wzrost w turystyce
Liczba międzynarodowych podróży w 2017 roku osiągnęła rekordową wysokość 1,32 mld, czyli o 7 proc. więcej niż w 2016.
Czytaj więcej...
Nowe tanie połączenie do Włoch
WizzAir ogłosił dziś uruchomienie nowego połączenia z Wrocławia do włoskiego Bari. Zacznie ono działać 31 marca.
Czytaj więcej...
Dubaj: najwyższy hotel świata
W pierwszym kwartale tego roku w Dubaju otworzy swe podwoje Hotel Gevora, który, w momencie otwarcia będzie najwyższym budynkiem hotelowym na świecie, mierzącym 356 metrów.
Czytaj więcej...
Ile wiesz o zimowej Słowacji?
Zapraszamy do wspólnej zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy o Słowacji w quizie Waszej Turystyki i Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce. Do wygrania 18 karnetów narciarskich na słowackich stokach
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Inwazja hoteli w Polsce
  • Rekordowy wzrost w turystyce
  • Nowe tanie połączenie do Włoch
  • Dubaj: najwyższy hotel świata
  • Ile wiesz o zimowej Słowacji?

Reklama

Reklama

Reklama

poniedziałek, 27 marzec 2017 11:59

Na UAM w Poznaniu rozmawiano o prawie turystycznym

Napisane przez MG
Na UAM w Poznaniu rozmawiano o prawie turystycznym archiwum UAM

O ubezpieczeniach turystycznych, roszczeniach pasażerów względem przewoźników, ochronie konsumentów, niewypłacalności organizatorów turystyki i innych problemach prawnych turystyki rozmawiano na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań działające na Wydziale Prawa i Administracji UAM zorganizowało na początku Ogólnopolską konferencję prawa turystycznego “Prawne aspekty współczesnej turystyki”.
Tematyka konferencji obejmował następujące tematy:
Odszkodowania za zmarnowany urlop
Odpowiedzialność przewoźników kolejowych i lotniczych
Umowy zawierane z biurami podróży
Roszczenia pasażerów względem przewoźników i kolei

70 uczestników oraz 262 obserwatorów online mogło wysłuchać następujących wykładów:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki - „Przedmiot dobrowolnych ubezpieczeń turystycznych
- między wyobrażeniami nabywców a rzeczywistym zakresem ochrony" (UAM)
Radca Prawny Edyta Michalak - „Roszczenia pasażerów i odpowiedzialność z tego tytułu
przewoźników lotniczych oraz kolejowych" (MMM Legal)
dr hab. Hanna Zawistowska - „Ewolucja modelu prawnej ochrony konsumentów usług
turystycznych" (SGH)
dr hab. Małgorzata Polkowska - „Bezpieczeństwo latania a incydenty związane
z niezdyscyplinowanymi pasażerami. Prawo a praktyka." (ASW)
dr inż. Paweł Małecki - „Opodatkowanie usług turystycznych podatkiem VAT" (KIDP)

Z kolei studenci - doktoranci poruszyli tematy:
Damian Kaczan - „Zmiana programu, terminu lub ceny imprezy turystycznej" (UMK)
Diana Szwejser - „Zakres odpowiedzialności prowadzących obiekty hotelowe za rzeczy
osób korzystających z jego usług – w jakich sytuacjach prowadzący nie będzie
odpowiadał za rzecz wniesioną?" (UWr)
Natalia Gronowska - „Ubezpieczenie bagażu podróżnego" (UAM)
Karolina Ziółkowska - „Problem przemienności drogi postępowania przed sądami
powszechnymi lub Prezesem ULC w sprawie roszczeń pasażerów" (UMK)
Żaneta Rzepczyk- „Odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźników lotniczych -
studium przypadków i analiza orzecznictwa" (UAM)
Paweł Bury - „Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop - charakter i miejsce w systemie
odpowiedzialności odszkodowawczej" (UWr)
Hubert Zieliński - „Niewypłacalność organizatora turystyki a odpowiedzialność
odszkodowawcza Skarbu Państwa" (UAm).

Patronem medialnym wydarzenia był portal WaszaTurystyka.pl