Modlin: oskarżenia LOT bezzasadne
Kolejna reakcja na skargę złożoną przez PLL LOT do UOKiK. Tym razem oświadczenie wydał port lotniczy Modlin twierdząc, że zarzuty narodowego przewoźnika nie mają podstaw.
Czytaj więcej...
Innowacje w turystyce nagrodzone
Po raz czternasty Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) przyznała nagrody za najbardziej innowacyjne pomysły i projekty w światowej turystyce.
Czytaj więcej...
Zagrzeb: wpadnij na chwilę
Dzięki codziennym i całorocznym połączeniom lotniczym z Warszawy Zagrzeb wyrósł na atrakcyjną destynację nie tylko na city break, ale i dla branży MICE.
Czytaj więcej...
Best Reisen: liczymy na agnetów
Leila Ben Arfi: nasza oferta to 17 krajów, 45 regionów wakacyjnych, 580 hoteli, ale najważniejsze są Luksusowe Duety
Czytaj więcej...
Ile wiesz o zimowej Słowacji?
Zapraszamy do wspólnej zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy o Słowacji w quizie Waszej Turystyki i Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce. Do wygrania 18 karnetów narciarskich na słowackich stokach
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Modlin: oskarżenia LOT bezzasadne
  • Innowacje w turystyce nagrodzone
  • Zagrzeb: wpadnij na chwilę
  • Best Reisen: liczymy na agnetów
  • Ile wiesz o zimowej Słowacji?

Reklama

Reklama

Reklama

czwartek, 20 luty 2014 17:17

Koncert życzeń Polskiej Izby Turystyki

Napisane przez AG

Dwa dni obrad Kongresu Polskiej Izby Turystyki, który odbył się w egipskim kurorcie El Gouna, prace pięciu komisji stałych i zespołu PIT, zaowocowały 60 wnioskami oraz Stanowiskiem Kongresu. Poza preambułą to pięć punktów, których spełnienie pozwoli - według uczestników Kongresu - na rozwój turystyki w Polsce. Jak te, dość wygórowane w niektórych sprawach, życzenia PIT się spełnią - okaże w najbliższych miesiącach. Jeśli za życzeniami pójdą konkretne i skuteczne działania, będzie oznaczało to, że branża turystyczna zaczyna nabierać większego niż dotychczas znaczenia, że jej głos jest słyszalny przez władze i samorządy. Jeśli zaś nie - Stanowisko okaże się kolejnym dokumentem opublikowanym ku chwale i dla potomności. A więc trzymam kciuki, by spełnił się scenariusz pozytywny.

Stanowisko Kongresu Polskiej Izby Turystyki

PREAMBUŁA

Turystyka jest międzysektorową gałęzią gospodarki, uznawaną na świecie za najszybciej rozwijający się jej sektor. W Polsce generuje ponad 6 proc. PKB. Turystyka ma dominujący wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój kraju, rozwija przedsiębiorczość tworząc realne miejsca pracy, a jej specyfiką jest to, że generuje w gospodarce najwyższą wartość dodaną.

Likwidowanie barier oraz istniejących przeszkód w funkcjonowaniu przedsiębiorstw branży turystycznej jest w pełni spójne z następującymi dokumentami:
- Komunikatem „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020" Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu Działania na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Europie do roku 2020,

- Strategią Rozwoju Kraju 2020 „Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo",

- Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- Misją Ministerstwa Gospodarki: „Stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej",

- Marketingową Strategią Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020.
Uczestnicy Kongresu, mając na uwadze powyższe założenia, wypracowali podczas obrad plenarnych oraz dyskusji w komisjach problemowych stanowisko, które wskazuje 5 kluczowych obszarów warunkujących rozwój przedsiębiorczości w branży turystycznej, a mianowicie:
1. POLITYKA – konieczne wsparcie ze strony polityków: przyjazne państwo; zorientowane na ludzi z inicjatywą, czytelne i spójne prawo; prosty system podatkowy; wyedukowany turystycznie, kompetentny urzędnik chętny do pomocy przedsiębiorcom turystycznym oraz upowszechniona narodowa strategia rozwoju Turystyki (przedsiębiorczości turystycznej).

2. EDUKACJA – lepszy dostęp do wiedzy praktycznej; elastyczny system szkoleń, ułatwiający i przyspieszający rozwój osobisty przedsiębiorców turystycznych, a także zachęcający do podejmowania działalności gospodarczej w turystyce ze względu na jej znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

3. INNOWACJE – konieczne wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć zwiększających konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym; wymiana dobrych praktyk i związana z tym możliwość wykorzystywania rozwiązań, które z powodzeniem zastosowano gdzie indziej oraz dostęp do nowinek technologicznych i organizacyjnych; stworzenie business linku, inkubatorów przedsiębiorczości turystycznej, wspieranie start–up'ów z dziedziny innowacji turystycznych itp.

4. NETWORKING – niezbędne działanie i wsparcie dla współpracy wszystkich interesariuszy działających na rzecz rozwoju szeroko rozumianej turystyki: Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli świata naukowego, organizacji pozarządowych i okołobiznesowych oraz MŚP; stworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju klastrów oraz współpracy międzynarodowej.

5. FINANSOWANIE – łatwiejszy dostęp do finansowania przedsięwzięć gospodarczych w turystyce, ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie może działać, inwestować i rozwijać się bez odpowiedniego wsparcia kapitałowego i płynności finansowej; wykorzystanie Krajowego Funduszu Kapitałowego; wsparcie dla tworzonego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; poprawa dostępu do funduszy unijnych dla przedsiębiorców; zwiększenie środków na promocję i inwestycje dla przedsiębiorców turystycznych.

Uczestnicy Kongresu, mając na uwadze poprawę wizerunku całej branży turystycznej, postulują używanie terminu „przedsiębiorczość turystyczna" i „przedsiębiorca turystyczny".

Na zakończenie uczestnicy Kongresu POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI apelują o kontynuowanie tradycji organizowania Forum Turystyki Polskiej. Najbliższe powinno odbyć się w 2015 roku.