Prezes POT: mniej teorii, działajmy!
Zmienię strukturę kosztów POT, by więcej środków na promocję szło rzeczywiście na promocję. Działam w interesie polskiej gospodarki - powiedział w rozmowie z WaszaTurystyka.pl, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marek Olszewski.
Czytaj więcej...
Podzieleni - znaczy słabsi
Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej i Polska Izba Turystyki nie mogą się zjednoczyć, bo kilkanaście osób w kraju, metrykalnie dorosłych, od lat pała do siebie niechęcią i nie potrafi się dogadać. Może wystarczy te osoby poprosić, żeby odeszły ze stanowisk?
Czytaj więcej...
Malmö stawia na zrównoważony rozwój
Malmö na przestrzeni lat zmieniło się z szarego, pofabrycznego ośrodka w nowoczesne miasto przyszłości, gdzie innowacyjne pomysły w sposób naturalny wcielane są w życie mieszkańców.
Czytaj więcej...
Na Maltę - na spotkanie z latem
By wyrwać się z zimnej rzeczywistości i wreszcie zdjąć ciepłe okrycia - wyjedź na Maltę!
Czytaj więcej...
We Wrocławiu grajmy w zielone
Wspaniałe zabytki, rynek, Ostrów Tumski, krasnale - jeśli to wszystko we Wrocławiu zobaczymy, warto odkryć zieloną stronę miasta. Wiosna to świetny czas, by ruszyć na spotkanie z naturą w stolicy Dolnego Śląska.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Prezes POT: mniej teorii, działajmy!
  • Podzieleni - znaczy słabsi
  • Malmö stawia na zrównoważony rozwój
  • Na Maltę - na spotkanie z latem
  • We Wrocławiu grajmy w zielone

Reklama

wtorek, 12 lipiec 2016 13:28

Biuro Italy Tours niewypłacalne

Napisane przez MG

W poniedziałek do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę Biuro Podróży ITALY TOURS.

Biuro Podróży ITALY TOURS Krzysztof Świątkowski mieściło się w Opolu Lubelskim, ul. Krzywe Koło 63, i było wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Lubelskiego pod numerem 135.

W rozmowie z portalem WaszaTurystyka.pl, Ewa Iwaniec z Depatrtamentu Poromocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego, powiedziała: "Biuro Italy Tours było podwykonawcą usług świadczonych przez różnych organizatorów imprez turystycznych. Obecnie wiemy o 131 poszkodowanych klientach, które będą składać roszczenia."

Na stronie Lubelskie.pl ukazał się komunikat,w którym czytamy: “Informujemy, że do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę Biuro Podróży ITALY TOURS Krzysztof Świątkowski z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Krzywe Koło 63. Firma Italy Tours posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172 obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 06 czerwca 2015 r. do 05 czerwca 2016 r. i od 06 czerwca 2016 r. do 06 czerwca 2017 r.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z ITALY TOURS w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi.
Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. W przypadku składania roszczeń przez agentów prosimy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa od klienta.
W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz oświadczenie.”

Na stronie biura zaś komuniakt głosi: “Krzysztof Świątkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Podróży Italy Tours Krzysztof Świątkowski z siedzibą w Opolu Lubelskim (NIP: 8521329468) niniejszym informuje, iż w związku z utratą płynności finansowej zmuszony jest do zaprzestania realizowania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
Tym samym Krzysztof Świątkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Podróży Italy Tours Krzysztof Świątkowski informuje, iż nie wykona obowiązków umownych z zawartych umów z zakresu organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
Uprzejmie informuję, iż trwa uruchomienie procedury przewidzianej prawem (art. 5 ustawy o usługach turystycznych tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187, mającej na celu w szczególności zabezpieczenie praw Kontrahentów z zawartych umów oraz umożliwienie im skutecznego wykonania w szczególności prawa do zwrotu wszystkich wniesionych środków.
W tym celu przedłożone zostały stosowne oświadczenia, jak i dokumenty do Marszałka Województwa Lubelskiego jako beneficjenta gwarancji z wystawienia Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 172 (02-486 Warszawa), który:
wystawił gwarancję obejmującą okres 06.06.2015- 05.06.2016 na sumę gwarancyjną 154.038,31 zł,
wystawił gwarancję obejmującą okres 06.06.2016 -05.06.2017 na sumę gwarancyjną 120.218, 00 zł