Modlin: oskarżenia LOT bezzasadne
Kolejna reakcja na skargę złożoną przez PLL LOT do UOKiK. Tym razem oświadczenie wydał port lotniczy Modlin twierdząc, że zarzuty narodowego przewoźnika nie mają podstaw.
Czytaj więcej...
Innowacje w turystyce nagrodzone
Po raz czternasty Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) przyznała nagrody za najbardziej innowacyjne pomysły i projekty w światowej turystyce.
Czytaj więcej...
Zagrzeb: wpadnij na chwilę
Dzięki codziennym i całorocznym połączeniom lotniczym z Warszawy Zagrzeb wyrósł na atrakcyjną destynację nie tylko na city break, ale i dla branży MICE.
Czytaj więcej...
Best Reisen: liczymy na agnetów
Leila Ben Arfi: nasza oferta to 17 krajów, 45 regionów wakacyjnych, 580 hoteli, ale najważniejsze są Luksusowe Duety
Czytaj więcej...
Ile wiesz o zimowej Słowacji?
Zapraszamy do wspólnej zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy o Słowacji w quizie Waszej Turystyki i Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce. Do wygrania 18 karnetów narciarskich na słowackich stokach
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Modlin: oskarżenia LOT bezzasadne
  • Innowacje w turystyce nagrodzone
  • Zagrzeb: wpadnij na chwilę
  • Best Reisen: liczymy na agnetów
  • Ile wiesz o zimowej Słowacji?

Reklama

Reklama

Reklama

czwartek, 12 maj 2016 14:50

Sąd: biura podróży nie mają obowiązku szacowania marży od zaliczek

Napisane przez MG
Sąd: biura podróży nie mają obowiązku szacowania marży od zaliczek materiały prasowe

PIT - Ministerstwo Finansów 1:0. Dzisiejszy wyrok WSA potwierdza stanowisko Polskiej Izby Turystyki: biura podróży nie mają obowiązku szacowania marży od zaliczek. Sąd uchylił niekorzystną interpretację Ministra Finansów w tej sprawie.

Jeszcze w zeszłym roku Polska Izba Turystyki wystąpiła do właściwego organu podatkowego z własnym wnioskiem o podatkową interpretację tego zagadnienia. We wniosku o interpretację Izba przedstawiła szereg argumentów przemawiających za uznaniem, że zaliczka otrzymana przez podatnika przed wykonaniem usługi turystycznej opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT.
W wydanej 19 marca 2015 roku interpretacji indywidualnej Minister Finansów nie przychylił się jednak do argumentacji Izby, uznając przedstawione stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem organu, ze względu na specyfikę usług turystyki i brak wiedzy o faktycznie poniesionych kosztach na moment otrzymania zaliczki, podatnik będzie zobowiązany opodatkować otrzymaną zaliczkę określając marżę w drodze prognozy.

Zgodnie z tą interpretacją, biura podróży powinny obliczać ją na podstawie wstępnie przewidywanych kosztów, które zostaną poniesione z tytułu świadczonych usług. Jeżeli natomiast po wykonaniu usługi, gdy podatnik będzie już znał faktyczną wartość poniesionych kosztów i okaże się, że marża ostateczna będzie inna od prognozowanej – podatnik będzie zobowiązany dokonać korekty podatku (na plus lub na minus) w momencie wykonania usługi. Polska Izba Turystyki nie zgadzała się z taką interpretacją i złożyła na nią skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie. W skardze do sądu Izba zarzuciła Ministrowi Finansów naruszenie zarówno przepisów polskiej ustawy o podatku VAT, jak również przepisów Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

PIT wskazała, że przepisy unijne nie dają państwom członkowskim podstaw do wprowadzania na podstawie norm prawa krajowego wymogu rozpoznawania przez organizatorów turystyki obowiązku podatkowego w podatku VAT w dacie otrzymania zaliczki/przedpłaty przed wykonaniem usługi turystyki. Jednocześnie, dostrzegając ogólnoeuropejski charakter omawianego problemu i konieczność jego uregulowania na gruncie prawa unijnego, Polska Izba Turystyki złożyła w skardze wniosek o skierowanie w tym zakresie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wydanym dzisiaj wyroku (sygn. III SA/Wa 1767/15) sąd uchylił niekorzystną interpretację Ministra Finansów potwierdzając stanowisko Polskiej Izby Turystyki oraz słuszność zarzutów przedstawionych w skardze. Zdaniem sądu, otrzymanie zaliczki na poczet świadczonej usługi turystyki opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT, gdyż na moment jej otrzymania nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania.

Ponadto sąd potwierdził, źe obecnie obowiązujące przepisy podatkowe – wbrew opinii Ministra Finansów - nie przewidują obowiązku szacowania podstawy opodatkowania w celu wyliczenia i zadeklarowania przez podatnika świadczącego usługi turystyki należnego podatku VAT.

Omawiany wyrok został co prawda wydany w indywidualnej sprawie, jednak utrwala kształtujący się już kierunek linii orzeczniczej sądów administracyjnym w tym zakresie.
Wyrok sądu jest nieprawomocny, co oznacza, że Ministrowi Finansów przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.