Turystyka na aucie
Turystyka nigdy nie miała silnej pozycji w Ministerstwie Sportu i Turystyki, teraz jednak nie ma już żadnej. Znalazła się po prostu poza boiskiem.
Czytaj więcej...
Dariusz Rogowski odwołany
Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialny za turystykę został dzisiaj odwołany ze stanowiska przez premiera Mateusza Morawieckiego.
Czytaj więcej...
Ustawa: koszmar interpretacyjny
O to, jak stosować w praktyce nowe prawo branża turystyczna pytała podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego przez MSiT we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki zrównoważonej
Na pytanie zawarte w tytule, odpowie podczas III Forum Promocji Turystycznej Izabela Stelmańska,
Czytaj więcej...
Promocja Wrocławia - wzorowa
Wrocław od dawna ma opinię miasta, które dba o swoją markę. Promocja miasta może uchodzić w Polsce za wzorcową.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Turystyka na aucie
  • Dariusz Rogowski odwołany
  • Ustawa: koszmar interpretacyjny
  • Promocja turystyki zrównoważonej
  • Promocja Wrocławia - wzorowa

Reklama

czwartek, 02 kwiecień 2015 14:40

Obradował Pomorski Oddział PIT

Napisane przez AG

Podsumowanie kadencji, ten sam prezes, zmiana siedziby, obietnica walki z szarą strefa i o zmianę terminu wakacji letnich.

Remigiusz Dróżdż został prezesem Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki na kolejną kadencję. Walne zgromadzenie na spotkaniu 26 marca, dokonało wyboru do zarządu i rady oddziału oraz zatwierdziło również zmianę siedziby oddziału do lokalu przy ul. Korzennej 18 w Gdańsku.

Podczas walnego zgromadzenia członków, zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w zakończonej w marcu kadencji. Swoje sprawozdanie przedstawiła również komisja rewizyjna. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium zarówno zarządowi, jak i komisji rewizyjnej. Wśród gości, którzy wzięli udział w walnym zgromadzeniu znalazł się m.in. prezes PIT Paweł Niewiadomski.

W wyborach do zarządu nowej kadencji, prezesem oddziału ponownie wybrano Remigiusz Dróżdża. W skład zarządu weszli również: Grzegorz Lew, Eugeniusz Tatara, Bogdan Donke, Maciej Wójcik, Piotr Bęla i Agnieszka Kowalczyk.

Remigiusz Dróżdż powiedział: „Konkretne plany dotyczące prac nowo wybranych władz oddziału zatwierdzone zostaną po pierwszym posiedzeniu zarządu, które odbędzie się po Świętach Wielkanocnych. Z pewnością będziemy chcieli kontynuować najważniejsze działania z poprzedniej kadencji. Wśród nich znajdują się działania związane z walką z tzw. szarą strefą w turystyce, a także lobbing na rzecz zmiany terminu letnich wakacji. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla naszych członków, a związana jest ze specyfiką regionu. Wielu spośród zrzeszonych w naszych szeregach przedsiębiorców to gestorzy bazy hotelowej na Pomorzu."

W ramach walki z szarą strefą w turystyce, Pomorski Oddział PIT zorganizował spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Skarbowego, Kurii oraz placówek edukacyjnych. Celem spotkania było wypracowanie standardów organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Pomorski Oddział Polskiej Izby Turystyki organizuje również kursy menedżerskie z turystyki, gastronomii, hotelarstwa, Spa & Wellness oraz ubezpieczeń, a także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Bierze udział w study tourach, których celem jest nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami branży na rynkach kluczowych dla pomorskich przedsiębiorców turystycznych. Corocznie organizuje również Bale Turystyki, Festyny Szkoleniowo Rodzinne i bierze udział w najważniejszych turystycznych imprezach targowych w Polsce i za granicą.

W kadencji poprzedniego zarządu podpisane zostało porozumienie z Gdańską Organizacją Turystyczną celem promocji członków PIT na targach zagranicznych, a także porozumienie z Państwowym Przedsiębiorstwem Administracja Wolnej Strefy Gospodarczej Grodnoinwest. Odbył się też wyjazd studyjny na Białoruś, a także wizyta delegacji z Grodna. Podpisano również porozumienie z Departamentem Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Republiki Białoruś.

Podczas walnego zgromadzenia członków Pomorskiego Oddziału PIT przeprowadzono również wybory do komisji rewizyjnej. W jej skład ponownie weszli: Wiesław Niechwiedowicz, Danuta Kotłowska oraz Krzysztof Kossakowski. Uchwalono również nowy budżet i uzupełniono skład delegacji na walne zgromadzenie członków PIT.